BOREN

2013-2017 Stratejik Plan Çalışması-02.06.2015

Enstitümüz Stratejik Planı çalışmaları  01.08.2012 tarihinde başlamıştır. Bu çerçevede 10.10.2012 tarihinde Proje Ekibi tarafından mevcut durum analiz raporu değerlendirilmiştir. Proje Ekibi,  Bilgi Toplama ve İMİ. Koodinatörümüz Beyhan Sayın, Dr. Sinem Karakaş, Koray Acar, Ali Can,  Dr. Abdulkadir Solak, Dr. Fatih Akkurt,  Kamile Canbay, Levent Canbay ve Hüseyin Karademir&39;den oluşmaktadır.